Liên Hệ

Thông tin liên hệ Ugra Chess

Hỗ trợ chăm sóc khách hàng: 024 256 258

Tư vấn ảnh hưởng cờ bạc: 024 582 256 Các giờ làm việc trong tuần: Thứ 2 đến thứ 6 từ 10h sáng tới 5h chiều (trừ các ngày nghỉ theo quy định của Pháp luật Nhà nước Việt Nam.

Mạng xã hội:

facebook.com/ugrachesss

twitter.com/ugrachesss

about.me/ugrachess

instagram.com/ugrachesss/

youtube.com/channel/UCF5WilARQtDh6baBnc42T-

https://www.chess.com/member/ugrachess

https://ko-fi.com/ugrachess

https://gab.com/ugrachess